Metoda "dyna-lingua"

Metoda "dyna-lingua"

Postautor: aniamk » 5 kwie 2011, o 10:12

Bardzo proszę o informację(lub gdzie mogę je znaleźć) o metodzie "dyna- lingua".
Określa się ją jako świetny sposób nauki mowy dla afatyków.Właśnie z takim problemem borykam sie u mojego synka.
aniamk
 
Posty: 70
Rejestracja: 4 kwie 2011, o 22:09

Re: Metoda "dyna-lingua"

Postautor: Magda » 15 kwie 2011, o 23:32

Autorami metody ?Dyna-Lingua M.S.? (dawna nazwa: psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia) są logopeda Małgorzata Młynarska i psycholog Tomasz Smereka.

Psychostymulacja to kompleksowe działania, których celem jest aktywizacja naturalnych tendencji rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, od których zależy rozwój funkcji psychicznych.

Metoda ?Dyna-LinguaM.S.? stosowana jest wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych oraz wobec dorosłych afatyków.

Głównym założeniem metody jest świadome i planowe wykorzystanie mechanizmów uczenia się, gdyż w przypadkach patologii rozwojowej nie można liczyć na naturalne dojrzewanie struktur poznawczych, spontaniczny rozwój funkcji językowych oraz intelektualnych.

Podstawę programu terapeutycznego stanowi diagnoza operacyjna, która jest sformułowana w dwudziestu dwóch punktach. Jedenaście dotyczy wątku logopedycznego i są one włączone do ogólnej kategorii ?mowa?. Pozostałe dotyczą wątku psychologicznego i należą do kategorii ?myślenie?.

Zagadnienia w kategorii ?mowa?:

1.stan oddechu i głosu;
2.etap rozwoju mowy;
3.sposób przyswajania języka;
4.poziom rozumienia języka;
5.stopień opanowania reguł gramatycznych;
6.zakres słownictwa opanowanego przez dziecko;
7.sprawność narządów artykulacyjnych;
8.prozodia mowy;
9.spontaniczna aktywność słowna;
10.sposób przekazu informacji;
11.poziom opisu słownego; opowiadanie o zdarzeniach.
Zagadnienia w kategorii ?myślenie?:

1.stan emocjonalny;
2.etap rozwoju myślenia;
3.relacje z przedmiotami i ludźmi, sprawność manualna;
4.poziom rozumienia zjawisk;
5.sposób planowania oraz zasady działania;
6.zakres pojęć opanowanych przez dziecko;
7.umiejętność rysowania i malowania;
8.ekspresja emocjonalna, poczucie rytmu i koordynacja ruchowa;
9.aktywność myślowa, podejście do problemów;
10.rozumienie relacji społecznych.
W zakres metody wchodzi szereg technik, procedur i zasad postępowania oraz określone strategie działania, które umożliwiają realizację poszczególnych zadań.

WĄTEK LOGOPEDYCZNY

W wątku logopedycznym metody ?Dyna-Lingua M.S.? podstawową rolę odgrywa spontaniczna aktywność słowna (SAS), która jest efektem motywacji do komunikowanie się z ludźmi, co jest istotne w pracy z dziećmi autystycznymi oraz z afatykami. Terapeuta zmierza do wzbudzenia SAS, a po uzyskaniu tego efektu stosuje odpowiednie procedury rozwijania mowy, przede wszystkim w jej aspekcie komunikacyjnym. Aspekt poznawczy mowy jest rozwijany głównie w wątku psychologicznym.

Według zasad metody ?Dyna-lingua M.S.? w pracy nad mową bierze się pod uwagę dwa jej aspekty, tzw. mowę impresyjną (rozumienie przekazu słownego) i mowę ekspresyjną (mówienie). W związku z tym u dzieci, które nie mówią, terapeuci rozwijają mowę impresyjną, czyli rozumienie przekazu słownego.

W metodzie stosuje się szereg technik (wyprowadzonych z praktyki) wspierających mówienie:

?rytmogesty; są to płynne obszerne ruchy rąk, towarzyszące mówieniu i stanowią ruchowe wsparcie wypowiedzi wyrazowych;
?kreacje ruchowe stanowiące wsparcie dla struktury dźwiękowej zdań;
?ćwiczenia narządów mowy połączone z ruchami rąk;
?system ćwiczeń oddechowo-głosowych opartych na bezpośrednim kontakcie z ciałem.
WĄTEK PSYCHOLOGICZNY

W metodzie ?Dyna-Lingua M.S.? myślenie traktowane jest jak umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność ta ma dwa aspekty: specyficzny i uniwersalny.

Aspekt specyficzny wiąże się z konkretnymi umiejętnościami oraz wiedzą na temat tego obszaru rzeczywistości, którego dotyczy problem. Z kolei aspekt uniwersalny rozwiązywania problemów dotyczy wykorzystania zdobytych umiejętności myślowych w rozwiązywaniu nowych problemów.

Jak dowodzi praktyka terapeutyczna i dydaktyczna, w pierwszych kilku etapach rozwoju myślenia dominuje aspekt specyficzny, co jest konieczne dla stworzenia podstaw bardziej uniwersalnych programów myślenie.

Podstawą myślenia jest zdolność dostrzegania problemu a następnie analizowania go, czyli formułowania subiektywnej diagnozy sytuacji problemowej. Z kolei powinny pojawić się pomysły rozwiązania problemu, które muszą być zestawione i porównane, zanim jeden z nich zostanie uznany za odpowiedni. Pomysł ten staje się podstawą planu, który kieruje działaniem. Uzyskane efekty powinny prowadzić do podtrzymywania planu, bądź do jego modyfikacji. Każda z wymienionych faz myślenia (rozwiązywania problemu) jest efektem uczenia się. Ważną umiejętnością, wśród uniwersalnych aspektów myślenia jest powstrzymywanie się od działania do czasu sformułowania planu. Chodzi więc o rozwój refleksji, czyli umiejętności hamowania tendencji do impulsywnego działania.

W psychostymulacyjnej metodzie rozwijania wymienionych umiejętności (w obu aspektach) stosuje się technikę głośnego myślenia. W praktyce oznacza to planowe działanie, któremu towarzyszy głośny i zrozumiały dla odbiorcy komentarz. Terapeuta ?głośno myśli?, dzięki czemu modeluje analogiczną czynność u dziecka. Jest to istotny moment łączący w jedną całość pracę nad rozwojem mowy i myślenia.

Techniki stosowane w metodzie można zaliczyć do kategorii:

?bodźce emocjonalne;
?praca z ciałem;
?techniki behawioralne;
?aranżacja sytuacji terapeutycznych;
?rodzaje sytuacji zadaniowych;
?techniki komunikacyjne;
?strategie edukacyjne.
Metoda ?Dyna-Lingua M.S.? realizowana jest w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych (nie więcej jak dwadzieścia osób). W ćwiczeniach pomagają rodzice lub wolontariusze. Podstawową jednostką organizacyjną jest sesja terapeutyczna, która może trwać trzydzieści minut lub godzinę. Zajęcia grupowe obejmują: relaks psychostymulacyjny, ćwiczenia oddechowo-głosowe i energetyzujące, parateatralne i logorytmiczne.


Bibliografia

Młynarska M., Smereka T., Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, Warszawa 2000

http://www.logopedia.net.pl/artykuly/12 ... ua-ms.html
Magda
 
Posty: 154
Rejestracja: 8 mar 2011, o 19:24

Re: Metoda "dyna-lingua"

Postautor: valdarian » 29 maja 2018, o 01:54

ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977ev27977
ev27977
valdarian
 
Posty: 77496
Rejestracja: 21 kwie 2018, o 09:22

Re: Metoda "dyna-lingua"

Postautor: hommeomestosa » 6 sie 2018, o 13:30

Dobra metoda!
__________________________
e homme suggère
hommeomestosa
 
Posty: 1
Rejestracja: 6 sie 2018, o 12:59


Wróć do AfazjaKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość